Jakie powinny być dobre podręczniki do liceum?

Spośród wielu dostępnych opcji system edukacyjny dla dzisiejszych ósmoklasistów przedstawia wiele rozwiązań. Rozszerzone przedmioty, które uczniowie muszą wybierać na samym początku nauki w liceum, są jeszcze ważniejsze przed egzaminami wstępnymi i egzaminami na studia. Dlatego tak ważne są odpowiednie podręczniki do liceum.

Jak wyglądają współczesne podręczniki do liceum?

Liceum bardzo się zmieniło od czasów uczniów, którzy niedawno ukończyli szkołę średnią. Szkoły mają większą swobodę w kształtowaniu swojego wizerunku i przygotowywaniu ofert dla swoich uczniów, a także doboru podręczników. Nauczyciele mogą wybierać dla dzieci tradycyjne przedmioty i podręczniki do przedmiotów takich, jak:

  • matematyka,
  • nauki ścisłe (fizyka, chemia),
  • biologia,
  • nauki humanistyczne.

Dobrą wiadomością jest to, że takie podręczniki od razu pozwalają uczniom mieć wzgląd od samego początku wiedzą, co mają osiągnąć na egzaminach maturalnych i rekrutacji.

Jak reformy wpływają na podręczniki do liceum?

Od roku szkolnego 2019/2020 szkoły średnie mają oddzielne klasy dla maturzystów i absolwentów szkół podstawowych. Obie grupy uczą się na innych zasadach i potrzebują różnych podręczników. Nowe podręczniki do liceum (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2019-2020-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) uwzględniają w prezentowanym przez siebie materiale więcej godzin historii (do 8 godzin), geografii, biologii i fizyki, osiągając podstawowy zakres. Te podręczniki pozwalają również uczniom na wybór dwóch lub trzech przedmiotów do zdawania na poziomie rozszerzonym.

Wpływ ramowego programu nauczania na podręczniki

Ramowy program nauczania dla każdej klasy jest ustalany przez dyrektora szkoły i do nich dobiera się na ogół podręczni i pomoce dydaktyczne. Ponadto, nauczyciel bierze pod uwagę możliwości szkoły i zainteresowanie uczniów danym przedmiotem oraz decyduje, które przedmioty będą oferowane w ramach rozszerzonego programu nauczania. Jeżeli zainteresowania ucznia zmienią się w czasie trwania szkoły średniej, dyrektor zdecyduje również, czy uczeń może zmienić przedmiot na poziomie rozszerzonym. Podręczniki muszą to wszystko brać pod uwagę.

Dodatkowe przedmioty w liceum

Niektóre szkoły średnie zapraszają uczniów do udziału w zajęciach artystycznych. Z kolei inne wcześnie rozszerzają język obcy na uczniów. Dziś dzieci skupiają się przede wszystkim na testach i na znalezieniu wymarzonego miejsca na studiach. Możemy kupić podręczniki do tych przedmiotów, które mogą bardzo pomóc dzieciom.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com