Jakie powinny być dobre podręczniki do liceum?

Spośród wielu dostępnych opcji system edukacyjny dla dzisiejszych ósmoklasistów przedstawia wiele rozwiązań. Rozszerzone przedmioty, które uczniowie muszą wybierać na samym początku nauki w liceum, są jeszcze ważniejsze przed egzaminami wstępnymi i egzaminami na studia. Dlatego tak ważne są odpowiednie podręczniki do liceum.

Jak wyglądają współczesne podręczniki do liceum?

Liceum bardzo się zmieniło od czasów uczniów, którzy niedawno ukończyli szkołę średnią. Szkoły mają większą swobodę w kształtowaniu swojego wizerunku i przygotowywaniu ofert dla swoich uczniów, a także doboru podręczników. Nauczyciele mogą wybierać dla dzieci tradycyjne przedmioty i podręczniki do przedmiotów takich, jak:

 • matematyka,
 • nauki ścisłe (fizyka, chemia),
 • biologia,
 • nauki humanistyczne.

Dobrą wiadomością jest to, że takie podręczniki od razu pozwalają uczniom mieć wzgląd od samego początku wiedzą, co mają osiągnąć na egzaminach maturalnych i rekrutacji.

Jak reformy wpływają na podręczniki do liceum?

Od roku szkolnego 2019/2020 szkoły średnie mają oddzielne klasy dla maturzystów i absolwentów szkół podstawowych. Obie grupy uczą się na innych zasadach i potrzebują różnych podręczników. Nowe podręczniki do liceum (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2019-2020-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) uwzględniają w prezentowanym przez siebie materiale więcej godzin historii (do 8 godzin), geografii, biologii i fizyki, osiągając podstawowy zakres. Te podręczniki pozwalają również uczniom na wybór dwóch lub trzech przedmiotów do zdawania na poziomie rozszerzonym.

Wpływ ramowego programu nauczania na podręczniki

Ramowy program nauczania dla każdej klasy jest ustalany przez dyrektora szkoły i do nich dobiera się na ogół podręczni i pomoce dydaktyczne. Ponadto, nauczyciel bierze pod uwagę możliwości szkoły i zainteresowanie uczniów danym przedmiotem oraz decyduje, które przedmioty będą oferowane w ramach rozszerzonego programu nauczania. Jeżeli zainteresowania ucznia zmienią się w czasie trwania szkoły średniej, dyrektor zdecyduje również, czy uczeń może zmienić przedmiot na poziomie rozszerzonym. Podręczniki muszą to wszystko brać pod uwagę.

Dodatkowe przedmioty w liceum

Niektóre szkoły średnie zapraszają uczniów do udziału w zajęciach artystycznych. Z kolei inne wcześnie rozszerzają język obcy na uczniów. Dziś dzieci skupiają się przede wszystkim na testach i na znalezieniu wymarzonego miejsca na studiach. Możemy kupić podręczniki do tych przedmiotów, które mogą bardzo pomóc dzieciom.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
Czy podręczniki do liceum mogą pomóc w samodzielnej nauce języków obcych?

System szkolnictwa w Polsce w dużej mierze opiera się o podręczniki, które stanowić mają uzupełnienie wykładów i lekcji, a także pomoc w samodzielnym powtarzaniu materiału w domowym zaciszu. Nie wszyscy jednak umieją korzystać z takiej formy nauki, lekceważąc duży potencjał jaki tkwi w podręcznikach. Samodzielna nauka z podręczników jest bardzo skuteczna szczególnie w przypadku języków obcych, a to z kilku powodów. Jak korzystać z tych książek, by wyciągnąć jak najwięcej dla siebie?

Wybór odpowiednich podręczników kluczowy

W przypadku uczestnictwa w zajęciach czy to w szkole czy na uczelni nie pozostawia zbyt wielkiego wyboru co do podręczników, których wymagana lista jest upubliczniana przed rozpoczęciem roku szkolnego. W przypadku jednak kiedy rozpoczynamy naukę języków obcych samodzielnie, podręczniki do liceum mogą stanowić bardzo dobry start tego procesu. Jeżeli rozpoczynając naukę posiadamy już podstawy, dobrym wyborem będą repetytoria maturalne przeznaczone do języków obcych, które doskonale systematyzują wiedzę i ułatwiają powtarzanie materiału. Przy wyborze tych materiałów warto zapoznać się przede wszystkim z szatą graficzną, układem tematycznym, a przede wszystkim ćwiczeniami które dana książka zawiera – większość ludzi jest wzrokowcami, dlatego kwestia upodobań co do wyglądu danych rozdziałów często bywa kluczowa w efektywnym zapamiętywaniu. Podręczniki do liceum są nasycone wiedzą w o wiele większym stopniu niż np. podręczniki przeznaczone do nauki w szkole gimnazjalnej czy podstawowej, a ponadto mają trafiać do młodzieży na zaawansowanym etapie szkolnictwa, dlatego dla dorosłych taka alternatywa wydaje się być najlepsza. Czym kierować się jeszcze w kwestii wyboru podręczników do nauki?

 • Wydawnictwo – na polskim rynku znajduje się obecnie kilka takich instytucji specjalizujących się w nauce języków obcych, i to właśnie ich materiały najczęściej znajdują się na liście obowiązkowej literatury do szkół. Takie podręczniki mają dobrą renomę i na pewno dobrze sprawdzą się w samodzielnej nauce.
 • Zestaw z ćwiczeniówką – podręcznik do którego dodany jest zeszyt ćwiczeń pozwoli ugruntować wiedzę i przećwiczyć ją w praktyce.
 • Cena – podręczniki językowe często bywają bardzo drogie, szczególnie te renomowanych wydawnictw. Jeżeli zależy nam na jakości i efektywności nauki, warto wydać dodatkowe pieniądze na porządne materiały.

Gdzie nabyć dobre podręczniki?

Podręczniki do liceum często można kupić w komisach książkowych – nowe materiały w sklepach kosztują bardzo dużo, a ich używane wersje są niemniej wartościowe pod względem użyteczności. Można również rozważyć ich kupno w księgarniach, jednak poza sezonem, czyli np. zimą lub wczesną wiosną. Wówczas ceny nie są aż ta wysokie jak latem czy jesienią, kiedy uczniowie zaczynają kompletować wyprawkę szkolną.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
Czym odznacza się dobry podręcznik do liceum?

Wszelkie licea i inne szkoły ponadpodstawowe aktywnie użytkują podręczniki i pomoce naukowe. Podręcznik jest zazwyczaj pojmowany jako podstawowe źródło wiedzy w ramach danego przedmiotu lub dyscypliny – w szkole, średniej szkole specjalistycznej bądź na uczelni. Jest on skonstruowany zgodnie z zasadami i normami opracowanymi przez przeznaczone do tego organy państwowe.

Jakie jest przeznaczenie podręcznika?

Tego rodzaju publikacje pełnią w życiu młodego człowieka bardzo ważną rolę. Dobre podręczniki dla liceum powinny:

 • zaangażować uczniów w proces zdobywania wiedzy;
 • zapewniać interesującą, systematyczną i całościową prezentację materiału przez autora;
 • dostarczyć uczniom drobiazgowych wiadomości niezbędnych do lepszego;
 • zapewnić zrozumienie materiału w trakcie kursu;
 • kształtować zdolności uczniów do analizy faktów;
 • ułatwiać zapamiętywanie i usystematyzowanie tekstów.

Jak się dzieli podręczniki?

Podręcznik podzielony jest na kilka głównych wariantów. Pierwszą grupę stanowią publikacje, które pozwalają uczniom w jakiś sposób utrwalić wiedzę. Do drugiej grupy zalicza się publikacje dostarczające informacji na określony temat w bardzo lapidarny sposób, poparte różnorodnymi recenzjami, ilustracjami. Wreszcie trzecią kategorię stanowią wszelkie publikacje umożliwiające uczniom zapoznanie się z szerokim zakresem faktów związanych z badanym przedmiotem.

Jaka jest specyfika podręcznipodręczniki do liceumka?

Podręczniki zazwyczaj zawierają dużą liczbę stron. Przejście przez podręcznik zajmuje uczniowi dużo czasu, a w wielu przypadkach wymaga również od nauczyciela znajomości konkretnego zdania podanego w podręczniku. Informacje zawarte w podręczniku są przede wszystkim teoretyczne. Zwyczajem jest, że podręcznik jest uzupełnieniem lekcji w celu zrozumienia źródeł wiedzy. Ma on na celu umożliwienie uczniowi poznanie głównych faktów z przedmiotu w krótkim czasie.

Zalety podręczników do szkół średnich

Każdy rodzaj narzędzia dydaktycznego pozwala studentom na zdobycie wiedzy z danego przedmiotu w określony sposób. Informacje w nich przedstawione są zwykle w sposób zwięzły, często z argumentami. Z punktu widzenia przygotowania testu, podręczniki są dobrym źródłem systematycznej wiedzy. Podręcznik może on być również wykorzystany do samodzielnego opanowania tej czy innej części niezbędnego materiału, ponieważ zwykle wymaga się od ucznia dodatkowych wyjaśnień poza tymi ze strony nauczyciela. W ten sposób materiał jest dostosowany do własnego kunsztu ucznia.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com